30 C
Phnom Penh
Tuesday, July 23, 2024

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុន Visa បង្ហាញពីកំណើននៃចំណាប់អារម្មណ៍លើ ជំរើសទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ បន្ទាប់ពីការរីករាលនៃជំងឺកូវីដ ខណៈការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ នៅតែជាទម្លាប់ដ៏ពេញនិយមនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា

Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈឌីជីថល ថ្ងៃនេះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវការសិក្សាចុងក្រោយ របស់ខ្លួន លើប្រធានបទស្តីពីឥរិយាបថទូទាត់ប្រាក់របស់អតិថិជន ដែលបានបង្ហាញថា អ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាកំពុងទទួលយកវិធីសាស្ដ្រ ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធឌីជីថល ខណៈដែលការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ នៅតែបន្តប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅទូរទាំងប្រទេស។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ – នៅថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធឌីជីថលឈានមុខគេ បានចេញផ្សាយការសិក្សារ ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន ដែលបានបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលយកទម្រង់ថ្មីលើការទូទាត់ដែលមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ ខណៈពេលដែលជម្រើសការប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់នៅតែបន្ត។

បន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះមកនៅប្រមាណត្រឹម ៦៤ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២១ ការចូលរួមស្ទង់មតិក្នុងឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ជាក់ថា ៨៦ភាគរយ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ បានប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធជាជម្រើសក្នុងការទូទាត់ ដែលទិន្នន័យនេះគឺជាភាគរយដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំ២០២០ដូច្នោះដែរ។ តាម រយៈចម្លើយរបស់អ្នកចូលរួមស្ទង់មតិដដែលនោះ ប្រមាណ ៦៥ភាគរយ បាននិយាយថាការទូទាត់តាមរយៈសាច់ប្រាក់សុទ្ធ នៅតែជាវិធីសាស្ត្រទូទាត់ដ៍ពេញនិយមសម្រាប់ពួកគេ បន្ទាប់មកគឺការទូទាត់តាមរយៈការស្កេន QR កូដ ដែលមានប្រមាណ ២១ភាគរយ។ ការត្រឡប់មកវិញនៃការប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធសម្រាប់ជាវិធីសាស្ត្រនៃការទូទាត់ ក្រោយពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ អាចបណ្តាលមកពីការថមថយភាពភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងមេរោគតាមរយៈការប៉ះពាល់វិក្កយប័ត្រដោយផ្ទាល់ ហើយការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅតែជាសសរស្តម្ភក្នុង វិស័យប្រព័ន្ធទូទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

អ្នកស្រី Ivana Tranchini នាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “វាពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ តាមរយៈរបាយការណ៍អ្នកចូលរួមឆ្លើយតបនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលយើងបានស្ទង់មតិ បានបង្ហាញថា ក្រុមគោលដៅជំនាន់ Z គឺជាអ្នកដែលមានចំណូលចិត្តខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ។” អ្នកស្រីបន្តទៀតថា៖ “ភាពធន់នៃការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធក្នុងចំណោមយុវជន និងការយល់ខុសដែលបានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ ជាជម្រើសមានសុវត្ថិភាព ដូចទម្រង់ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈការស្តេន QR កូដ នេះហាក់ដូចជាឡើងចំពេលដែលមានកិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន Visa ជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម កម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ”។

ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ការទូទាត់តាមរយៈការស្កេន QR កូដ ក៏មានការកើនឡើងផងដែរ។ ប្រមាណ ៦៨ភាគរយ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិ បាននិយាយថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ការទូទាត់តាមរយៈការស្កេន QR កូដ ដែលនេះបានបង្ហាញពីកំណើនប្រមាណ ៣៦ភាគរយ ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០២១ និង១២ភាគរយ ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០២០។ ប្រជាជនកម្ពុជា បានប្រើប្រាស់ទម្រង់ទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈការស្កេន QR កូដ សម្រាប់ការទិញទំនិញញឹកញ៉ាប់ ក្នុងនោះ ៦៨ភាគរយ បានអះអាងថាពួកគេប្រើ មួយដង រឺច្រើនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដែលទិន្នន័យនេះបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំ ២០២០ (មាន៤៩ភាគរយ) វាមានការកើនឡើង ។ អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ៩០ភាគរយ ដែលបានឆ្លើយតបការស្ទាបស្ទង់មតិ បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទូទាត់តាមរយៈការស្កេន QR កូដ និងការទូទាត់ដោយប្រើកាតដែលមានផ្ទុកបច្ចេកវិទ្យា contactless មានការកើនឡើងចំនួន ៥៨ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១ ដែលមានត្រឹម ៤២ភាគរយ ប៉ុណ្ណោះ។ ការកើនឡើងនេះបង្ហាញអោយឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទូទាត់តាមរយៈឌីជីថលដំបូងបង្អស់ បានក្លាយជាទម្រង់អចិន្ត្រៃ មួយក្នុងទម្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការទិញទំនិញរួចទៅហើយ។

ជាការពិតណាស់ អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបាននិយាយថាប្រទេសរបស់យើងនឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាសង្គមមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះរ។ នេះបើយោងតាមការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចូលរួមស្ទង់មតិប្រមាណ ៤៦ភាគរយ បានអះអាងថាពួកគេរំពឹងទុកថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់យ៉ាងយូរបំផុតនៅឆ្នាំ២០៣០។ ប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកបទពិសោធន៍មិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ។ អ្នកចូលរួមស្ទង់មតិប្រម្រាណ ៣២ភាគរយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ជាក់ថា ពួកគេព្យាយាមមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងលើសពីឆ្នាំ ២០២១ ប្រមាណ ២០ភាគរយ ហើយក្នុងចំណោម ៥២ភាគរយ នោះ ពួកគេអាចពឹងផ្អែកលើជម្រើសនៃការទូទាត់ប្រាក់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធបានរហូតដល់ទៅមួយសប្តាហ៍។

តាមរយៈការសិក្សាក៏បានបង្ហាញពីតួនាទីយ៉ាងសំខាន់របស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ក្នុងការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មក្នុងសង្គមកម្ពុជាផងដែរ។ អ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិប្រមាណ ៧៦ភាគរយ បាននិយាយថា ពួកគេទិញទំនិញនៅហាងលក់រាយខ្នាតតូច និងមធ្យម យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហើយ ៦៦ភាគរយ ទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធ ខណៈ ១១ភាគរយ ទូទាត់តាមរយៈការស្កេន QR កូដ។ ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីឱកាសដ៏ធំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៃជម្រើសការទូទាត់ដោយមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម។

អ្នកស្រី Ivana Tranchini បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា៖ “លើសពីនេះទៅទៀត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម ហើយក្រុមហ៊ុន Visa បានគាំទ្រការជម្រុញមួយនេះតាមរយៈសកម្មភាពក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិអាស៊ី និងក្រសួងកិច្ចការនារីក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្រ្តី និងស្ត្រីជាសហគ្រិន។ ក្រុមហ៊ុន Visa ក៍បានចូលរួមផងដែរ ក្នុងការធ្វើឌីជីថលនីយកម្មរបស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់វេទិកាពាណិជ្ជកម្មឌីជីថល មានដូចជាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និងកម្មវិធីជិះរឺម៉ក ride-hailing apps ជាដើម។”

ផលប៉ះទង្គិចនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ត្រូវបានរកឃើញផងដែរតាមរយៈរបាយការណ៍នៃការសិក្សាមួយនេះ ដូចជាការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញដល់គេហដ្ឋានជាដើម។ ៥២ភាគរយ នៃអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចូលរួមស្ទង់មតិបាននិយាយថា បច្ចុប្បន្នពួកគេប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះ ហើយ ៣៧ភាគរយទៀត បាននិយាយថាពួកគេបានប្រើវាជាលើកដំបូងក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត។ ហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន ក៏បានបញ្ជាក់ថា ពួកគេមានគម្រោងប្រើប្រាស់វាញឹកញាប់ជាងមុននៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។

អ្នកស្រី Ivana Tranchini បានបញ្ជាក់ទៀតថា “សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Visa យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតួនាទីមួយយ៉ាងប្រសើរ ក្នុងការគាំទ្រដៃគូអាជីវកម្មក្នុងស្រុក តាមរយៈការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងនូវទីផ្សាប្រភេទនេះ ក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរ យើងក៏បានផ្តល់ជូនប្រជាជនកម្ពុជានូវបណ្តាញនៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់មួយដែលភាពងាយស្រួល គួរឲ្យទុកចិត្តបាន និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាជីវករ និងសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើន”។

នៅពេលដែលវិធានការរឹតត្បិតពីជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានដកចេញ ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនមានបំណងធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ហើយមួយភាគបួននៃអ្នកចូលរួមការឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិបាននិយាយថា ពួកគេបានចាប់ផ្តើមដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ ហើយការធ្វើដំណើរកម្សាន្តភាគច្រើន គឺនៅក្នុងស្រុក ខណៈដែលមួយភាគបីទៀតមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងអំឡុងពេល ១២ ខែខាងមុខ មិនថាក្នុងស្រុក ឬក្រៅប្រទេសនោះឡើយ។ ប្រជាជនកម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីទូទាត់ប្រាក់អំឡុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តទាំងនោះផងដែរ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្ទង់មតិ ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តត្រូវបានចាត់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូល សម្រាប់ការប្រើប្រាស់គម្រោង ទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ (Buy Now, Pay Later – BNPL)។

“ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងលុយក្នុងទម្រង់បែបថ្មី ដូចជា BNPL (Buy Now, Pay Later – ទិញឥលូវនេះ ទូទាត់នៅពេលក្រោយ) និងប្រើប្រាស់កាតឥណទាន ហើយក៍ចាប់ផ្តើមគិតគូរពីអនាគត តាមរយៈការទទួលយកសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជាដើម”។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកស្រី Ivana Tranchini នាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។ អ្នកស្រី បន្ថែមទៀតថា៖ “ធនាគារ គួរតែគិតគូអំពីតម្រូវការទាំងនោះ ព្រមទាំងនាំយកការដាក់បញ្ចូលនូវផលិតផលទាំងនោះ ទៅក្នុងមុខងារធនាគារចល័តរបស់ខ្លួន ដើម្បីអាចជួយគាំទ្រដល់អតិថិជន ក្នុងការរក្សាបាននូវទំលាប់ដ៍ល្អទាំងនេះ” ។

#

អំពីក្រុមហ៊ុន Visa Inc.
Visa Inc. (NYSE: V) គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈឌីជីថល ដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ ពាណិជ្ជករ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធ ច្រើនជាង 200 ប្រទេស និង តំបន់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ បេសកកម្មរបស់យើងគឺផ្សាភ្ជាប់ពិភពលោកទាំងមូល តាមរយៈការតភ្ជាប់បណ្តាញទូទាត់ប្រាក់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី ងាយស្រួល អាចទុកចិត្តបាន និងមានសុវត្ថិភាពបំផុត ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ អាជីវករ និងសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើន។ យើងជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់រូប នៅគ្រប់តំបន់ នឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់ទីកន្លែង ហើយយើងមើលឃើញថា នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចរន្តសាច់ប្រាក់។ ស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈ Visa.com ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖

កញ្ញា ត្រាង ង្វៀន (Trang Nguyen) កញ្ញា គ្រី សុវណ្ណារី
Head of Corporate Communications ក្រុមហ៊ុន Red Dot (Cambodia) Co., Ltd
Visa Vietnam, Cambodia and Laos តំណាងក្រុមហ៊ុន Visa Inc.
ទូរស័ព្ទ ៖ +84 902 831 891 ទូរស័ព្ទ ៖ +855 11733368
អ៊ីម៉ែល៖ trang.nguyen@visa.com អ៊ីម៉ែល៖ nary@reddot.com.kh

NEWS RELEASE
Interest in cashless payment options among Cambodians grows in post-COVID environment while cash use still
popular habit: Visa Study

Visa, the world’s leader in digital payments, today published its latest Visa Consumer Payment Attitudes Study showing Cambodian consumers are embracing digital payment methods, while cash use remains widespread.

Phnom Penh, 11 May 2023 – Visa, the world’s leader in digital payments, today released findings from its latest Visa Consumer Payment Attitudes Study showing Cambodians are embracing new forms of cashless payment while also continuing to use cash.

After dropping to 64% in 2021, 86% of those surveyed in 2022 said they use cash for payments, the same percentage as in 2020. 65% of respondents said cash was their favorite payment method, followed by QR codes at 21%. This return to the use of cash after the COVID-19 pandemic suggests decreasing concern over spreading the virus through the handling of bills and that cash remains a pillar of Cambodia’s payment ecosystem.

“Surprisingly, Gen Z respondents reported the highest preference for cash usage among any group,” said Ms. Ivana Tranchini, Visa Country Manager for Cambodia. “This reliance on cash among the youth, and the erroneous perception that cash is almost as secure as paying by QR, underscores the timeliness of Visa’s recent initiatives with its Cambodian partners to promote financial literacy.”

At the same time, the use of QR codes to make payments has continued to build. 68% of consumers said they use QR for payments, up from 36% in 2021 and 12% in 2020. Cambodians are also using QR codes for purchases more often, with 68% saying they use it once a week or more, up from 49% in 2020. 90% of survey respondents expressed interest in paying by QR codes and interest in contactless cards rose to 58% from 42% in 2021. This increase shows that the benefits of digital-first payment methods have become a permanent feature of Cambodian purchasing habits.

In fact, many consumers say they expect the Kingdom to transform into a cashless society this decade. 46% of survey respondents said they foresee Cambodia becoming a cashless economy by 2030 at the latest. More Cambodians are also starting to experiment with going cashless. In 2022, 32% said they actually tried going cashless, up from 20% in 2021, and of those, 52% went cashless for at least a week.

The survey also shows the key role SMEs will play in the digitalization of Cambodian society. 76% of respondents said they shop at small and medium-sized retailers at least once a week, and 66% pay in cash while just 11% pay by QR codes. This data suggests a huge opportunity in the expansion of cashless payment options at SMEs.

“In addition, the Cambodian government has placed a strong emphasis on SME digitalization, and Visa has supported this push with its recent partnership with The Asia Foundation and the Ministry of Women’s Affairs of Cambodia for female entrepreneurs. Visa has also contributed to the digitalization of SMEs by investing heavily to promote digital commerce platforms like delivery and ride-hailing apps,” shared Ms. Ivana Tranchini.

The impact of the COVID-19 pandemic was seen throughout the study, such as in the use of home delivery. 52% of those surveyed said they currently use home delivery, and a whopping 37% said they used it for the first time during the pandemic. Those that use home delivery also said they plan to use it more often in the coming months.

“At Visa, we are well positioned to support our local partners with this kind of market insight while providing Cambodians the most convenient, reliable and secure payment network, one that enables individuals, businesses and economies to thrive,” said Ms. Ivana Tranchini.

Cambodians were naturally eager to travel once COVID-19 restrictions were lifted, with one quarter of survey respondents saying they travelled in 2022, mostly on domestic leisure trips, while more than a third of consumers expect to travel in the next 12 months, either domestically or overseas. Cambodians are also using new tools to pay for these trips, with survey respondents ranking travel as the top category for installment payment plans such as Buy Now, Pay Later (BNPL).

“Cambodians are leveraging new money management tools, such as BNPL and credit cards, as well as protecting themselves for the future by taking up insurance,” said Ms. Ivana Tranchini, Visa Country Manager for Cambodia. “Banks should be thinking about how they can bring these kinds of propositions into their mobile banking environments to help consumers maintain positive financial behaviors.”

#

About Visa
Visa (NYSE: V) is a world leader in digital payments, facilitating transactions between consumers, merchants, financial institutions and government entities across more than 200 countries and territories. Our mission is to connect the world through the most innovative, convenient, reliable and secure payments network, enabling individuals, businesses and economies to thrive. We believe that economies that include everyone everywhere, uplift everyone everywhere and see access as foundational to the future of money movement. Learn more at Visa.com.

For further media information, please contact:

Trang Nguyen Sovannary Kry
Visa Worldwide Pte. Limited Red Dot, on behalf of Visa Inc.
Tel: +84 28 3520 7439 Tel: +85511733368
Email: trang.nguyen@visa.com Email: nary@reddot.com.kh

ដោយ៖ Puthinews

Youtube Channel: Puthi News

Telegram Channel: Puthi News

Puthinews Android app: Puthi News

អានបន្ត

spot_img